Khảo sát toàn cầu về trải nghiệm của sinh viên – Student Barometer Survey Entry Wave 2014 đã tiết lộ rằng các học viện giáo dục của Tập đoàn Sunway đạt mức độ hài lòng cao của sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp. Số điểm được tổng hợp từ khảo sát của sinh viên trường Đại học Sunway và Sunway College là cao nhất trong tổng số 15 học viện ở Châu Á về “Tỷ lệ việc làm”. Sunway còn đạt số điểm cao về tiêu chí “Trải nghiệm học tập toàn diện” (cao nhất trong tổng số 7 trường được khảo sát ở Malaysia).

Cuộc khảo sát được tiến hành bởi I-graduate, với phản hồi từ hơn 2 triệu sinh viên từ 1400 trường Đại học, Cao đẳng, trung học và các cơ quan chính phủ của 30 quốc gia. Ở châu Á có hơn 32000 sinh viên tham gia khảo sát này.

Cuộc khảo sát theo dõi và so sánh quá trình đưa ra quyết định, kỳ vọng, nhận thức của sinh viên từ lúc nộp hồ sơ đến khi tốt nghiệp. Các tổ chức giáo dục được đánh giá thông qua 8 phạm trù trong đó có đưa ra quyết định, tiến trình hồ sơ, thủ tục chấp nhận, định hướng đầu khóa, trải nghiệm học tập, cuộc sống sinh viên, dịch vụ hỗ trợ và tỷ lệ sinh viên giới thiệu cho người khác.

Sunway đạt điểm cao về các yếu tố trong cuộc sống sinh viên như hỗ trợ tài chính, an ninh, mối quan hệ sinh viên. Trong vấn đề hỗ trợ, Sunway nhận được sự đánh giá cao của sinh viên về: cố vấn học tập cá nhân, đào tạo sau đại học, hướng nghiệp và tư vấn.

Sunway University và Sunway College đã đạt điểm cao nhất trong số 7 trường ở Malaysia về: Giảng viên chuyên nghiệp, nội dung chương trình học, chất lượng giáo viên, cách tổ chức chương trình, chương trình tiếng Anh, cách giải quyết phản hồi và nhiều tiêu chí khác.

Guy Perring – Giám đốc bộ phận dịch vụ của I-graduate khu vực châu Á cho biết: “Một trong những yếu tố quan trọng nhất để học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh lựa chọn trường học là khả năng xin được việc làm trong môi trường làm việc quốc tế đầy cạnh tranh sau khi tốt nghiệp. Kết quả cho thấy Đại học Sunway và Sunway College là một minh chứng mạnh mẽ về cách thức đào tạo gắn liền với thực tế nghề nghiệp được tích hợp trong quá trình giảng dạy, đảm bảo tương lai của sinh viên.

Giám đốc điều hành tập đoàn Sunway, Tiến sĩ Elizabeth Lee nói: “Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả của cuộc khảo sát. Kết quả này như một lời xác nhận về chất lượng đào tạo của chúng tôi cũng như những trải nghiệm học tập toàn diện cho sinh viên chúng tôi.”

(Nguồn: Sunway University)