Nhập từ khóaKinh nghiệm du học

Malaysia thu hút nhân tài như thế nào?

Malaysia thu hút nhân tài như thế nào?

Con người là nguồn lực quan trọng nhất trong sự thành công của bất cứ tổ chức hay quốc gia nào. Trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia tới năm 2020, chính phủ Malaysia đặt ra chính sách thu hút nhân tài bao gồm nhân tài trong nước đã bị “chảy máu chất […]